Sekretesspolicy

Här kan du läsa mer om vår sekretesspolicy och GDPR

 

Sekretess/Integritetspolicy

 

Tack för att du tar dig tid att läas om hur vi på KA Etikettering Sverige AB, organisationsnummer 556905-7655 behandlar personuppgifter. Informationen ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut för din relation till oss.

 

Vi vill belysa fyra punkter vilka vi tycker är viktiga i vår relation till dig som kund: 

 

·         Vi vill tydliggöra ansvaret som vi har för att skydda dina rättigheter och din integritet.

 

·         Vilka uppgifter som vi samlar in, sparar och hur de sparas.

 

·         Till vad använder vi dina delade uppgifter, för att vi ska kunna förenkla samarbetet och stärka vår affärsrelation.

 

·         Vilka rättigheter har du för att bli glömd eller få utdrag ur sparade register.

 

 EU DIREKTIV FÖR PERSONUPPGIFTSLAGEN

 

Efter 20 år tillsammans med personuppgiftslagen, PUL, kommer i framtiden hela EU att gå över till en ny lag som heter GDPR. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

 

Det betyder av vi som företagare bl.a. måste upplysa om:

 

·         Att vi samlar persondata

 

·         Vad vi lagrar

 

·         Hur vi använder uppgifterna

 

·         Hur kan du kan bli glömd

 

KA Etikettering Sverige AB, 556905-7655, Gränsgatan 7, 74146 Knivsta, kallas nedan för KA.

 

KA säljer och marknadsför varor och tjänster inom produktmärkning, datafångst och etikettutskrift. Vi bedriver i huvudsak vår verksamhet i Sverige och till viss del i övriga Norden. 

 

Om oss

 

KA Etikettering Sverige AB, 556905-7655, Gränsgatan 7, 74146 Knivsta, kallas nedan för KA. KA säljer och marknadsför varor och tjänster inom produktmärkning, datafångst och etikettutskrift. Vi bedriver i huvudsak vår verksamhet i Sverige och till viss del i övriga Norden. 

 

När sker insamling av personuppgifter?

 

KA kan samla in personuppgifter direkt från dig då du via vår hemsida utför en beställning, ställer en förfrågan till oss, skickar e-post eller kontaktar oss via telefon.

 

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss i ovan nämnda kanaler, så godkänner du och samtycker till att KA behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.  

 

Vilka uppgifter samlar vi in

 

För att kunna säkerhetsställa att vi ska kunna ge er, som kund, bästa personliga service och support behöver vi samla in vissa data om er som sträcker sig utöver det som bokföringslagen kräver. Vi använder:

 

 • Namnet på beställare och kontakt
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisations- eller postnummer
 • Företagets namn- och adressuppgifter
 • IP adresser och kakor vid våra webbtjänster 

 

Vad använder vi uppgifterna till?

 

Namnet på beställare eller kontakt används när vi skickar gods för att godset ska hamna rätt i er organisation. Information om person används även för att vi ska kunna hålla en personlig dialog med er som kund. Vid e-postutskick och sms för produkt eller leveransuppdateringar m.m.

 

Telefonnummer som används kan vara personliga mobil- eller direktnummer och då behöver vi koppla dessa nummer till ett namn i syfte att behålla den personliga kontakten med er som kund, vilken vi så varmt värnar om. Mobilnummer kan även användas för att skicka sms.

 

E-postadresser används i daglig kommunikation med våra kunder för att kunna skicka offerter, orderbekräftelser, mötesförslag, supportärenden, erbjudanden och i vår dagliga korrespondens. Vi kan även komma att använda er e-postadress för utskick av nyhetsbrev. 

 

Organisations eller personnummer används vid upplägg av kund i vårt affärssystem och syftar till att kunna sköta bokföring och hämta kreditupplysningar. Personnummer sparas dock endast när företag är registrerade som enskild firma.

 

Företagsuppgifterna används för att kunna orderbekräfta, fakturera eller för att kunna leverera varor vid beställningar.

 

Kakor eller cookie. Vi använder kakor eller cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala tjänster. En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm.

 

Det finns två typer av cookies:

 

 • Permanenta cookies - Lagras i besökarens webbläsare under en bestämd tid.
 • Sessions-cookies - Lagras endast tillfälligt. Försvinner när webbläsaren stängs ner.

 

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

 

Vår webbplats www.kaetikettering.se  använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google. Google Analytics använder cookies (små textfiler) som lagras på din dator och tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av sådana cookies genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) går till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbsidan och tillhandahålla andra med webbplatser och internet relaterade tjänster. Dessutom kan Google också överföra denna information till tredje part när detta krävs enligt lag eller om tredje part ber om sådan information på uppdrag av Google. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar.

 

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen, de avtal och uppgifter om dig som Google använder i enighet med den tidigare beskrivningen och sättet och för ovan nämnda ändamål. 

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

 

Personuppgifter sparas så länge som vi ser att det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller till dess att du som kund meddelar oss att du vill bli glömd i våra register. Om informationen beträffar bokföring/kontrakt eller liknande sparas den i enlighet med gällande lagar. 

 

Var sparar vi data?

 

I huvudsak så sparas all data lokalt på våra datorer och i mobiltelefoner såsom i affärssystem eller i Exchange servers.

 

När ni använder vår hemsida/webbshop för att, lägga beställningar eller fylla i formulär lagras data på vår webbserver.

 

Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag för att slutföra fraktuppdrag, beställa varor hos våra distributörer för direktleverans till er.

 

Då kan vi komma att dela följande personuppgifter så som: 

 

 • Namnet på Beställare eller kontakt
 • Telefonnummer
 • Företagets Namn och adressuppgifter

 

 Vi förmedlar/byter eller säljer aldrig dina Personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. 

 

Vilka kan vara underleverantörer

 

Våra underleverantörer kan vara företag som levererar: mjukvaror, skrivare, etiketter, färgband eller annan hårdvara. Vi har även underleverantörer som erbjuder: frakt-tjänster, analystjänster, kommunikation och leverans av marknadsföringsmaterial. Vi kan även dela dina Personuppgifter med företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina Personuppgifter till betaltjänst-leverantörer som levererar betaltjänster till oss, i syfte att kunna ta betalt från dig. Våra underleverantörer behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång. 

 

Vilka rättigheter har du?

 

Alla personer som finns registrerade med namn i våra system äger rätt att kostnadsfritt, begära ut information i for av ett registerutdrag från oss för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. KA ska, om personen så begär, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande eller radera uppgifter som registrerad person önskar. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och KA (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för KA att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

 

Skulle du trots vår höga ambitioner vara missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter så vill vi be dig att kontakta oss. Din integritet är viktig för oss så vi tar gärna en öppen och personlig dialog med dig. Vi strävar alltid att skydda dig och dina personuppgifter och gör vårt bästa för att bemöta dina klagomål.

 

Om du vill veta mer

 

Har du frågor om detta dokument och behandlingen av personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss via e-post på info@kaetikettering.se. Vi hjälper dig gärna.

 

Eller kontakta oss på följande adress:

 

KA Etikettering Sverige AB

 

Trunstavägen 37B

 

74190 Knivsta

 

Telefon: 0733 – 60 14 14

 

E-Post: info@kaetikettering.se

 

Webb: www.kaetikettering.se