Prismärkningspistoler

På 70-talet producerades de första prismärkningspistolerna för fack och detaljhandeln för att underlätta prismärkning på plats. Idag har det mesta automatiserats och varorna är märkta direkt ifrån fabrik. Men trots denna automatisering så säljs det fortfarande stora mängder av handprismärkare. De flesta butiker använder prismärkarna för att märka om varor som är felmärkta eller där man vill ändra priset.

Vi på KA Etikettering vill kunna levererar helheten till våra kunder och erbjuder därför prismärkare ifrån ett par kända tillverkare så som Meto, SATO och Blitz.

Prismärkarna kan köpas med 1 textrad upp till 3 rader och med olika layouter på text typsnitt.

För en personlig rådgivning ring oss gärna 0733 - 60 14 14