Inventeringsprogram till handdatorer som sköter allt från inventeringar, lagerplock med mera

Raptool "Ready to go"

Raptool "Ready to go" är en färdig programvara till handdatorer som sköter allt från inventeringar, lagerplock, loggar städjobb eller bygger åtgärdsplaner för vaktmästaren på hotell. Idag har vi följande lösningar färdiga:

- Detalj och fackhandel
- Mobil försäljning
- Lager och produktion
- Hotell
- Mässor, utställningar
- Single Apps
- Anpassad

Lager- och inventeringsprogramvara

Här kan ni se när programvaran används och hur enkelt det är att hantera en inventering med Raptools verktyg. Alla moduler är anpassningsbara så att de passar olika språk eller individuella applikationer.