Många års erfarenhet

Vår svenska organisation

KA Etikettering Sverige grundades i slutet av år 2008 av nuvarande ägare och VD Tomas Skantz, som har arbetat inom etikett- och streckkodsindustrin i snart 20 år. KA Etikettering Sverige har haft en stadig tillväxt sedan grundandet och fokuserar hela tiden på att följa marknaden som hela tiden står inför förändringar och nya utmaningar.

Från att ha varit helt fokuserade på etiketter så har vi de senaste åren även börjat att marknadsföra produkter som ger våra etiketter ännu fler mervärden till våra kunder. Vårt måtto har alltid varit : "Vi sätter etiketter i system" och detta betyder med dagens mått mätta, så behöver vi hela tiden anpassa våra produkter.

Idag är vi ett lösningsföretag som ger våra kunder lösningar där vi ibland endast levererar en etikett. I andra fall kan våra lösningar innefatta en hel lagerapplikation där vi skriver ut en etikett med en etikettskrivare, märker produkten med en etikett, skannar etiketten med en handdator för att samla in data och till sist för vi in data i affärssystemet.

VD har ordet

År 2015.

Året började med en rasande fart och det vill vi självklart tacka alla vara gamla trogna kunder för samt våra nya kunder som tillkommit under året. Ett stort tack till Er alla.

De sista två kvartalen står nu framför oss och vi ser framåt med positiv anda. Nya förändringar i både bolaget och i produkt-portfolion är vår nya utmaning inför hösten.

Från och med sommaren 2015 kan vi med en viss stolthet meddela att KA Etikettering har omfirmerats till ett AB. Med den här förändringen ser vi även fram emot att eventuellt kunna stärka vår personalstyrka.

På produktfronten vill vi tacka Zebra som kommit fram med nya fina skrivare i den så kallade ZT-familjen, I höst kommer CAB med en ny serie av skrivare, som vi även ser fram emot. Vi hoppas att dessa nya produkter från CAB och Zebra ytterligare ska kunna stärka vår position i marknaden.

Vi kommer även i höst att lansera en kassalösning ifrån Sitoo som jag är övertygad om att den kommar att hjälpa många av våra kunder till en bättre och enklare vardag i butiken.

Hör av er om ni behöver hjälp eller har några frågor. Vi finns där som alltid med personlig support och personligt stöd.

KA Etikettering "Vi sätter etiketter i system"

Med vänliga hälsningar,

Tomas Skantz