Etikettmakarn

Gör etikettutskrift från kassa eller PC enkelt

Att skriva ut etiketter ifrån ett kassasystem utan att behöva bonga dem, eller att ändra på innehållet i designen utan att behöva betala dyra timmar hos IT konsulter, det är hela grundtanken bakom vårt program Etikettmakarn.

Programmet ser till att etiketter med innehållsförteckning för livsmedel skriver ut de allergiframkallade ämnena i versaler, bäst före datum räknas ut automatiskt och näringsinnehållet anges. På så vis följs EU:s direktiv för märkning av livsmedel utan att användaren måste tänka på något mer än att hämta etiketten och skriva ut den. Detta är bara några av funktionerna som programmet erbjuder.

Du kan ändra innehållet i etiketten i den egna databasen, vilken är kopplad till etiketten.