chekkit riskanalys

Att utföra en riskbedömning innan ett arbete påbörjas kan rädda liv. För att inte någon ska slarva med utförandet så måste tillvägagångssättet vara enkelt och pålitligt. Då får vi personalen att utföra riskanalysen och på ett enkelt sätt räddar vi liv och minimerar skador på arbetsplatsen.

Med vår applikation chekkit riskanalys som enkelt och smidig laddas ner i telefonen har användaren ett verktyg som alltid finns tillgängligt och som inte kräver någon som helst utbildning.

Vårt måtto lyder:
"Det ska aldrig kännas jobbigt att utföra en riskanalys".

Med chekkits riskanalys applikation för arbetsledare, skyddsombud, platschef, VD eller annan ansvarig får vi rapporter om risker och kan kontrollera att riskanalyserna genomförs innan jobben utförs. På så vis kan vi säkerställa att vi inte riskerar människoliv på grund av slarv eller.

Testa chekkit appen och minimera riskerna på er arbetsplats!